FİLOĞLU GROUP, SEÇ Yönetim Sistemini, faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiş, firmamızın SEÇ hedeflerine bir çerçeve oluşturması amacı ile aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir:

SEÇ ile ilgili yürürlükteki yasalara, ulusal ve uluslararası standart ve diğer gereklilikleri takip ederek bu gerekliliklere uymak,
Çalışanlarına bireysel sorumluluk kazandırmak için sürekli eğitimler vererek sağlık, emniyet ve çevre bilincini yaymak,
Uygulamakta olduğu SEÇ Yönetim Sistemini düzenli olarak gözden geçirerek sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,
Bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek doğaya, çevreye ve insana verilebilecek maruziyeti en aza indirmek,
Doğal ve işletme kaynaklarını dikkatli kullanarak tasarruf sağlamak,
Firma bünyesinde kullandığımız makine ve teçhizatları mevzuatlara uygun bir şekilde kullanmak ve bakımlarını yapmak,
Müşteri sahalarında yapılan çalışmalarda müşteri politikalarına, yönetmeliklerine ve kurallarına uymak,
Risk değerlendirmeleri yaparak tehlike ve kazalar için önlem almak.

Bu ilkeler doğrultusunda, FİLOĞLU GROUP tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği için gerekli çalışma koşullarının sağlanmasını, çevreye zarar verilmemesini, “sıfır tehlike ve sıfır kaza” ilkesini hedeflemiş buna uygun planlamalar yapmıştır.

Faaliyetlerini SEÇ Yönetimi gerekleri ve şirket kuralları çerçevesinde yürüten FİLOĞLU GROUP, SEÇ konusunda komşularını, müşterilerini ve alt yüklenicilerini yönlendirmeyi, kazanmış olduğu deneyimlerini onlarla paylaşmayı taahhüt eder.

FATİH FARUK FİL
YÖNETİM KURULU BAŞKANI


WhatsApp chat
Translate »